De kracht van de volle maansverduistering en het begin van het eclips seizoen

Morgen, op 25 maart staat er iets bijzonders aan de hemel te gebeuren: een krachtige volle maan met een Maansverduistering. Hoewel niet zo spectaculair als een totale verduistering, zal de schaduw van de aarde de maan subtiel verduisteren. Dit fenomeen markeert ook het begin van het Eclipseseizoen.

De Maansverduistering vindt plaats in het teken weegschaal en staat in nauwe samenhang (9º) met de Maansknoop. Deze combinatie belooft een tijd van verandering en transformatie, vooral voor diegenen met gevoelige punten in hun geboortehoroscoop, tussen 1-9º Ram of Weegschaal, evenals in Kreeft en Steenbok.

Weegschaal, het teken van balans en relaties, staat centraal tijdens deze verduistering. Het kan zijn dat je je relaties en verbintenissen onder de loep neemt, en mogelijk zelfs afscheid neemt van wat niet langer bijdraagt aan je groei. Verwacht wat onverwachte wendingen, vooral omdat de veranderlijke en onvoorspelbare Uranus een rol speelt. Dit kan leiden tot plotselinge onthullingen en de behoefte aan vernieuwing.

Daarnaast speelt Venus, de heersende planeet van Weegschaal, een belangrijke rol. In conjunctie met Saturnus in Vissen, worden we uitgenodigd om onze verbintenissen en verplichtingen met anderen te herzien

De samenstand van Venus en Saturnus in Vissen tijdens deze periode brengt een diepe nadruk op relaties, verantwoordelijkheden en de realiteit van verbintenissen. Venus, de planeet van liefde, schoonheid en harmonie, wordt getemperd door de serieuze en stabiele invloed van Saturnus, die staat voor discipline, structuur en verantwoordelijkheid.

In het teken Vissen wordt deze conjunctie gekenmerkt door een gevoel van empathie, mededogen en spirituele verbondenheid. Vissen is een teken dat sterk verbonden is met universele liefde, compassie en het transcenderen van grenzen. Hierdoor kunnen onze relaties diepgaand worden beïnvloed door emotionele diepgang en spirituele groei.

Deze conjunctie nodigt ons uit om eerlijk te kijken naar de kwaliteit van onze relaties, zowel romantisch als op andere gebieden van ons leven. Het kan zijn dat we worden geconfronteerd met de realiteit van bepaalde verbintenissen en de behoefte voelen om grenzen te stellen of veranderingen aan te brengen. Dit kan een periode van evaluatie en herziening zijn, waarbij we ons afvragen wat echt belangrijk is voor ons welzijn en geluk.

Hoewel de confrontatie met de realiteit soms uitdagend kan zijn, biedt deze conjunctie ook de mogelijkheid om diepgaande inzichten te verkrijgen en onze relaties te versterken op een meer solide basis van begrip, respect en authenticiteit. Het is een tijd om onze verbintenissen met anderen te herzien en te cultiveren wat echt waardevol is voor onze groei en welzijn.

 

Met de naderende Jupiter/Uranus-conjunctie op 20 april is het tijd om te anticiperen op radicale veranderingen. Sta open voor nieuwe perspectieven en wees niet bang om oude patronen los te laten. Want met de Jupiter/Uranus-conjunctie in het vooruitzicht, kunnen we ons voorbereiden op een periode van opwinding en mogelijkheden. Het is een tijd om onze visie te verruimen, onze grenzen te verleggen en te streven naar hogere doelen. Creativiteit en intuïtie kunnen een centrale rol spelen bij het navigeren door deze energieën, omdat ze ons kunnen helpen om nieuwe wegen te verkennen en innovatieve oplossingen te vinden voor eventuele uitdagingen die zich voordoen.

Tijdens deze verduistering kunnen we onszelf enkele diepgaande vragen stellen om onze persoonlijke groei te bevorderen en ons voor te bereiden op de veranderingen die komen gaan. Hier zijn enkele suggesties:

- Hoe ziet mijn innerlijke balans er momenteel uit? Waar kan ik meer harmonie vinden in mijn leven?

- Welke relaties en verbintenissen dienen mij nog en welke niet meer? Waar moet ik afscheid van nemen om ruimte te maken voor nieuwe groei?

- Welke patronen en gewoonten belemmeren mijn persoonlijke ontwikkeling? Hoe kan ik deze loslaten en mijzelf bevrijden van beperkende overtuigingen?

- Wat zijn mijn diepste verlangens en doelen? Hoe kan ik deze in lijn brengen met mijn acties en keuzes in het dagelijks leven?

- Op welke gebieden van mijn leven heb ik behoefte aan meer authenticiteit en zelfexpressie? Hoe kan ik mijn ware zelf meer laten zien aan de wereld?

- Hoe kan ik mijn emotionele welzijn verbeteren en meer in contact komen met mijn gevoelens en intuïtie?

- Welke gebieden van mijn leven hebben behoefte aan meer rechtvaardigheid en evenwicht? Hoe kan ik bijdragen aan een meer rechtvaardige en harmonieuze wereld?

- Wat zijn mijn grootste angsten en weerstanden? Hoe kan ik deze overwinnen en mijn volledige potentieel omarmen?

Focus tijdens deze verduistering op je relaties, zelfreflectie, introspectie en het stellen van intenties voor persoonlijke groei en transformatie. Sta open voor nieuwe inzichten en wees bereid om los te laten wat je niet langer dient, zodat je ruimte kunt maken voor positieve verandering in je leven.

Affirmatie:
"Ik verwelkom de transformerende energieën van deze verduistering en vertrouw op het proces van loslaten en vernieuwen. Ik laat oude patronen en belemmeringen los, en sta open voor de helende kracht van verandering.''

Meer lezen

Laat een reactie achter