Wat is karma precies? Alles over karma en incarnatie, verschillende stromingen & hoe met karma om te gaan?

De spirituele betekenis en uitleg van karma worden het best begrepen in de relatie van oorzaak en gevolg. Je daden genereren effecten die zowel gunstig als ongunstig kunnen zijn voor je spirituele ontwikkeling.Eenvoudige defenitie van Karma
Karma is een Sanskriet woord dat vertaald kan worden als actie. Karma (actie) is het resultaat van je intenties. Je intenties worden gemotiveerd door vele dingen, zoals verlangens, impulsen, driften, en vaak je reacties op omstandigheden.

Oorzaak en gevolg
Het is gemakkelijk te zien hoe karma het resultaat is van oorzaak (actie). In boeddhistische termen staat het karmaproces bekend als "actie en vrucht". Een westerse manier om karma te bekijken is dat je oogst wat je zaait.

Karma is een proces
Het voorbeeld dat het vaakst wordt gebruikt om karma uit te leggen is de handeling van het planten van een zaadje. Wanneer je een zaadje plant, begint het te groeien. Het zaadje rijpt uit tot een plant of boom en ontwikkelt vruchten. Door verschillende omstandigheden wordt de vrucht rijp en valt van de boom. Het proces van een zaadje (actie) dat uitgroeit tot het stadium van de vrucht (vrucht) is het karmische proces.

Cyclus van karma
Wanneer de vrucht van de boom valt, vergaat hij uiteindelijk. De vrucht heeft echter meer zaden voortgebracht die in de vrucht zijn ingekapseld. De zaden komen tijdens het rottingsproces aan het licht en zaaien zichzelf uit in de grond. De zaden beginnen te groeien en beginnen het proces opnieuw. Als die cyclus niet wordt onderbroken, zal hij zich oneindig herhalen.

Verlichting onderbreekt Reïncarnatie
In het boeddhisme wordt de menselijke ziel, net als de zaden, in het ene leven na het andere herboren. De karmische cyclus gaat door en draagt de zaden (daden) en de vruchten (resultaten) van het ene leven naar het volgende.

Door je handelingen en zelfs je daaropvolgende reacties, die worden ingegeven door je verlangens, gewoonten, situaties en natuurlijke alledaagse omstandigheden, onder controle te houden, word je opmerkzaam. Deze discipline staat bekend als mindfulness. Alle handelingen hebben invloed op je karma dat door de geest als een gedachte wordt gegenereerd. Deze manifesteren zich in een fysieke, verbale en mentale reactie die een resultaat (bloei) creëert.

Waarom karma belangrijk is
Het karma proces van oorzaak en gevolg heeft invloed op alle levenservaringen. Karma speelt een belangrijke rol op het pad naar verlichting en is de sleutel tot het doorbreken van de cyclus van reïncarnatie. Als je het belang van je daden begrijpt, kun je stoppen met wat de Boeddha gedachteloze daden noemde.

Het is gemakkelijk te begrijpen hoe karma zich kan opstapelen en een eindeloze cyclus van oorzaak en gevolg kan creëren. Ieder mens creëert miljoenen gedachteloze handelingen die meerdere vruchtbaarheden (resultaten) hebben. Dit zijn alledaagse handelingen waar je misschien nooit bij stilstaat als je ze uitvoert.

De Boeddha legde uit dat wanneer je je bewust wordt van al je handelingen, je je karma kunt veranderen. En, als je verlichting bereikt, kun je de noodzaak van reïncarnatie stoppen. Je doorbreekt de karmische cyclus omdat je elk resultaat van elke handeling kunt zien.

De geest regeert het karma
Actie wordt gedicteerd door de geest. Het Boeddhistisch Genootschap gebruikt De Dhammapada: Het Pad van Wijsheid van de Boeddha om uit te leggen hoe karma ontstaat door oplettende intenties. "Als iemand spreekt of handelt met een boze geest, volgt daardoor pijn. Als men spreekt of handelt met een goede geest, daardoor volgt geluk."

Hersennetwerk
Het zijn je intenties en je beweegredenen om actie te ondernemen die de vrucht bepalen. Volgens de leer van het boeddhisme is karma (je daden en je vruchten) geen oordeel dat door God wordt geveld. In plaats daarvan leert het boeddhisme dat karma niets meer is dan een natuurlijk gevolg van je daden.

Het is een vergissing te geloven dat één enkele handeling slechts één enkele vrucht (resultaat) voortbrengt. Eén enkele handeling kan een rimpeleffect hebben en meerdere resultaten teweegbrengen. Er zijn lagen van mindere oorzaken, evenals verschillende omstandigheden die de actie omringen of veroorzaken. Deze hebben op hun beurt vele, vele resultaten.

Een van de belangrijkste leringen die Boeddha tijdens zijn leven heeft gegeven was karma. Door de eeuwen heen heeft iedere leermeester ernaar gestreefd zijn studenten het basisconcept van deze enorme en levensveranderende vorm van evolutie bij te brengen. Tot op de dag van vandaag beweren veel leermeesters en guru's zelfs dat de ware omvang van karma nog onbekend is en verschillend, speciaal en uniek is voor elk individu dat vandaag incarneert. Wanneer je boeddhisme voor het eerst bestudeert, is dit een term die je bijna in elke tekst of geschreven werk van leermeesters en studenten zult tegenkomen.

Laten we kijken naar enkele hoogtepunten die je in eerste instantie tegenkomt wanneer je je verdiept in de studie van karma

Incarnatie
Karma is een idee dat gebaseerd is op de notie van reïncarnatie. Het boeddhisme is niet de enige praktijk die deze theorie vermeldt, maar Boeddha onderwees dat zielen reïncarneren in de wereld van Samsara, of liever gezegd in de wereld waar we ons nu bewust van zijn en leven. Van Samsara wordt gezegd dat het een plaats is waar we afdrijven en leren en leven als gevolg van onze voortdurende keuzes gedurende levens. Wat het boeddhisme betreft hebben we in zekere mate de vrije wil in het kiezen van onze ouders en rollen in het volgende leven waar we op een bepaald moment in terechtkomen.


Betekenis van Karma
Om precies te zijn betekent het woord Karma ''actie'' of ''doen''. In wezen betekent dit dat onze daden onze toekomst en ons verleden bepalen. Aangezien er geen tijd is, dat is een concept van de mens, zien boeddhisten deze actie als een nooit eindigende cirkel van voortdurend handelen en doen dat resulteert in onze volgende uitdaging in ons volgende leven. Wat we zeggen, doen, voelen, denken en uitdrukken draagt allemaal bij aan ons Karma en kan ons op elk moment grote vreugde schenken, een grote les leren, of ons veel verdriet doen. Het is aan ons hoe we kijken naar wat er tot ons komt en wat we doen met wat ons gegeven is.

Oorzaken
Karma is het resultaat van oorzaak en gevolg. Wij veroorzaken dat er iets gebeurt in ons leven of in het leven van een ander en we oogsten wat we zaaien, in elke zin van het woord. Als we het pad van iemand kruisen en slecht over hem denken, wordt die actie op een bepaald moment ook op ons teruggevolgd. Karma is niet slecht of discriminerend. Het is heel eenvoudig en heeft geen agenda, het is slechts een verlengstuk van onszelf en hoe we reageren op het universum.

Karma werkt ook op een positieve manier. Geef en je ontvangt! 

De betekenis van karma begrijpen
Als je eenmaal begrijpt hoe je daden je karma creëren, is het gemakkelijk om geobsedeerd te raken en overdreven voorzichtig te worden met al je daden. Het is echter contraproductief om te proberen een scorekaart van je daden bij te houden in de hoop de resultaten te kunnen bepalen. De Boeddha waarschuwde er juist voor dat niet te doen.

Je zorgen maken over je daden en hun karmische rimpeleffect kan je spirituele vooruitgang belemmeren en groter karma voortbrengen. De Boeddha herinnerde volgelingen eraan dat ze zich niet te veel op hun daden moesten concentreren, omdat dit gemakkelijk averechts zou kunnen werken en grotere ontberingen zou kunnen veroorzaken of je pad moeilijker zou kunnen maken. Het is als stappen in drijfzand, hoe meer je probeert eruit te komen, hoe dieper je zinkt.

Het idee van mindful zijn betekent simpelweg dat je je bewust wilt zijn van je lichaam, geest en spraak, en ook van alles wat je voelt. De sleutel tot mindfulness is om in het huidige moment te zijn. Dit is een beoefening die vereist dat je niet in de verleiding komt om in de toekomst te projecteren of voortdurend te reflecteren of in het verleden te leven. Daarom is meditatie zo van belang, het kalmeert je geest en koppelt je los van de onrust in je geest, zodat je in verbinding kunt komen met je onderbewustzijn.

Karma Geloofssystemen in Hindoeïsme, Jainisme, en Sikhisme
Naast het boeddhistische geloofssysteem in karma en reïncarnaties zijn er nog drie andere grote religies die dit geloof delen. Zij hebben echter elk hun eigen ideologie over wat karma is en hoe het werkt.

Hindoeïsme
De opvatting van het Hindoeïsme over karma is dat iemand door goede daden te verrichten, goede woorden te gebruiken, goede gedachten te hebben, enz. goede dingen voor zichzelf oogst. Slechte woorden, gedachten en daden creëren schadelijke en nadelige dingen voor de persoon. Karma en reïncarnatie worden bepaald door het vorige leven of de opgebouwde karmische schuld van de persoon.

Jainisme
Volgens het Jainism Literature Center van Harvard University zien Jains karma als fysieke deeltjes die overal in het universum voorkomen. De ziel trekt karma-deeltjes aan wanneer zij acties onderneemt. Jains geloven dat er acht soorten karma zijn, en dat karma de levensduur van een persoon bepaalt.

Sikhisme
De leer van het Sikhisme deelt het geloof in karma en reïncarnatie. Sikhs geloven dat de wet van karma de kwaliteit van je huidige leven bepaalt. In tegenstelling tot boeddhisten geloven Sikhs dat bevrijding van reïncarnatie door God wordt verleend en niet op eigen kracht kan worden verkregen.

New Age Karma
In het New Age geloof is karma een reeks omstandigheden en eigenschappen die een ziel kiest voordat ze incarneert in een nieuw leven. Deze omstandigheden en eigenschappen zijn geschenken die de ziel zichzelf geeft om mogelijkheden te scheppen voor ziele-evolutie.

Hoe ermee om te gaan?
Wanneer je begrijpt wat karma is, ontwikkel je een duidelijker visie over hoe het ontstaat en hoe je het het hoofd kunt bieden. Karma wordt gecreëerd door het verleden, het heden en de toekomst. Het wordt zichtbaar door wat je in het verleden hebt gedaan, wat je op dit moment doet in dit leven, en wat je in de toekomst zult doen.

Ben je benieuwd naar wat jouw kamra is? In de vorig leven analyse komt o.a uitgebreid naar voren wat jouw karma-energie is en hoe het uitwerkt in dit leven.

Lees meer

Laat een reactie achter